Agjencioni
Agjencioni për Siguri të personave dhe pasurisë I parë në Maqedoninë Veri-Perwndimore I themeluar në Dhjetor 2003. Bazuar në kërkesat specifike të klientëve, agjencioni ofron zgjidhje sigurie përmes kombinimeve të ndryshme të mbrojtjes në distancë dhe të lëvizëshme duke përfshirë një shkallë të lartë të përmbajtjes së teknologjisë së përparuar
Çka ofrojmë
Monitoringu 24orë I agjencionit luan një rol të rëndësishëm nw sigurimin e nivelit të lartë të sigurisë. Teknologjia dhe forca punëtore janë të kombinuara përmes proceseve të ndryshme, duke koordinuar nevojat e sigurisë së klientëve, duke adresuar me shpejtësi problemet dhe duke zgjidhur ato sipas protokoleve dhe kërkesave të klientëve. Grupet e trajnuara të punonjësve janë gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar në kontekstin e një vend-caktimi të veçantë (duke përfshirë 24 orë mbrojtje fizike në vend)
Misioni
Klientëve ju ofrohet një siguri e plotë e GARANCIONIT TË SIGURISË dhe sigurisht që është një mision për të ofruar dhe ndihmuar klientët tanë me shërbimet më të fundit të sigurisë të disponueshme në treg. Nëpërmjet komplementit tonë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve me cilësi të lartë, ua mundësojmë klientëve tanë të bëjnë punën e tyre me përpjekje minimale dhe shqetësim minimal për sigurinë e tyre
Lajmërim për Alarm
Pas marrjes së këtij sinjali në stacionin tonë të monitorimit, operatori dërgon informacion në patrullën më të afërt të sigurisë (24orëshe) për vendndodhjen e saktë dhe llojin e sinjalit. Kjo është mënyra më e mirë për të ndërprerë një problem të mundshëm dhe sigurisht që djemtë që punojnë si patrullë sigurie duhet ta kontrollojnë objektin nga jashtë.
Lajmërim për Panik
Ky lloj njoftimi aktivizohet nga klientët nëse janë të pranishëm në objekt dhe ndihen të pasigurt për ndonjë arsye! Quhet panik taster (i cili zakonisht instalohet nga nevojat e klientit) dhe vetëm një shtyp të saj njoftimi është pranuar në stacionin tonë të monitorimit. Pas marrjes së këtij sinjali në qendrën e monitorimit, patrullimi i sigurisë i dërgohet objektit dhe e trajton situatën në mënyrë më efektive.
Lajmërim për Zjar
Nëse përdoruesi i shërbimeve të agjencionit ka senzor të zjarrit në qendrën e tyre të alarmit, atëherë në rast të ndonjë njoftim zjarri në objekt, patrulla mobile kontrollon objektin. Nëse alarmi është çaktivizuar, qendra e monitorimit kontakton përgjegjësit e objektit për të verifikuar nëse njoftimi është real. Në të dyja rastet, nëse njoftimi është i vërtetë, qendra e monitorimit bën thirrje dhe dërgon njësitë përkatëse për këtë çështje.
Lajmërim nga qendra e alarmit
Nëse ky lloj sinjali pranohet në qendrën tonë të monitorimit nga çdo objekt jashtë orarit të punës, është puna e operatorit të kontrollojë nëse personi që aktivizon/deaktivizon alarmin është i autorizuar për këtë. Nëse personat e kontaktuar në objekt nuk përgjigjen në mënyrë të qartë në këtë rast, qendra e monitorimit dërgon patrullën e sigurisë për të kontrolluar dhe autorizuar personin.
Deaktiviozim i dhunshëm i alarmit
Përdoruesve të shërbimeve të qendrës së monitorimit, i jepet një kod për çaktivizimin e alarmit me forcë. Nëse përdoruesi ka probleme me hapjen e objektit në vend të deaktivizimit normalisht, ai do të përdorë kodin e dhënë dhe pas kësaj qendra e monitorimit do të dërgojë patrullimin më të afërt
Sistem i Kamerave (CCTV)
Stafi jonë i certifikuar me liçencë teknike për montim të sistemeve të tilla, mundëson edhe instalim të kamerave profesionale. Klientëve ju ofrohet sigurim teknik me video i cili sistem mundeson mbikqyrje të pronësive personale 24orë nëpërmjet Internetit. Inçizimi i kamerave bëhet në mënyre statike (HDD) si dhe sipas nevojave edhe në distancë të largët (cloud storage).


Për më shumë informata dhe oferta, Ju lutemi na kontaktoni!

Adresa në Tetovë:

Lubo Bozinovski Pish nr.76

Tel. 24/7 : +389 70 329 839

info@securitas-m.com


Adresa në Gostivar:

JNA

Tel. +389 78 444 114

info@securitas-m.com